Vill du läsa mailet i din webbläsare, klicka här

Nyhetsbrev nr 1:2015 från Stiftelsen Äldrecentrum
Den 17 april 2015 arrangerar Äldrecentrum en konferens om kontaktmannaskap för omsorgspersonal och chefer inom äldreomsorgen. Konferensen ska ge fördjupad kunskap om några av kontaktmannens viktiga arbetsuppgifter och inspiration till utveckling av kontaktmannaskapet. Läs mer
Hur påverkar vår livsstil vårt framtida behov av äldreomsorg? Hur byter vi bostad när vi blir äldre? Vad menas med att gå från sjukvård till ”riskvård”? Den 13 mars 2015 bjuder Äldrecentrum in till en seminariedag med tema Framtidens äldreomsorg. Läs mer
Stockholms stads äldre- och personalborgarråd Clara Lindblom (V) har utsetts till ny styrelseordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. 
– Jag är stolt över förtroendet som ordförande för Äldrecentrum. Ett fokusområde de kommande åren kommer vara att utveckla hur Äldrecentrum kan bidra med att föra ut forskning i våra verksamheter i Stockholms stads äldreomsorg, säger Clara Lindblom. Läs mer om vår nya styrelse.
(Fotograf: Liselotte van der Meijs.)Tidskriften Äldre i Centrum söker en skrivande journalist med intresse för och kunskap om frågor som rör äldre människor. Äldre i Centrum är, sedan snart 30 år, en populärvetenskaplig tidskrift om äldreforskning. Läs mer
Den 12 februari hålls nästa seminarium i abonnemangsserien Äldre och åldrande. Seminariet innehåller två föreläsningar om "Ett långt friskt liv? Livslängd och hälsa ur ett livsloppsperspektiv" samt "Boendetider i särskilt boende för äldre". Läs mer 
Mat och måltid i fokus är en utbildning för dig som arbetar som personlig assistent, på ett LSS-boende eller inom hemtjänst. Planering av måltider, säker matlagning och mat vid särskilda behov är exempel på områden där omsorgspersonalen spelar en stor roll. Den 19 februari 2015 håller Äldrecentrums koststrateger ett seminarium om detta. Läs mer
Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF och SPF öppna föreläsningar om åldrandet i seminarieserien "Samhället och de äldre". Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. Den 10 mars berättar Bettina Meinow vid Aging Research Center och Äldrecentrum om hur dagens 100-åringar mår. Vad innebär det att fler får chansen att leva ett mycket långt liv? Nu finns för första gången en rikstäckande och representativ studie som kan ge en bild av svenska 100-åringars levnadsförhållanden. Läs mer
Att fortlöpande reflektera i arbetet är både kompetensutvecklande och personalvårdande. Genom reflektion på arbetsplatsen får personalen tillsammans inhämta och bearbeta kunskap med utgångspunkt från upplevelser och erfarenheter i vardagssituationer. Denna fördjupningsurs riktar sig till personal som tidigare gått en grundläggande reflektionsutbildning och som nu arbetar med reflektion. Utbildningen består av fyra kursdagar under våren 2015 med start den 15 april 2015. Läs mer
Äldrecentrum bjuder in till en kurs om våld mot äldre i nära relationer. Kursen är riktad till personal som i sitt arbete möter äldre. Kursen omfattar två dagar. Första kursdagen är den 16 april 2015. Läs mer
Läs mer om de kurser och utbildningar som Äldrecentrum arrangerar i vår kalender.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16   113 30  Stockholm
info@aldrecentrum.se   www.aldrecentrum.se   08-690 58 00

Det här är ett meddelande från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Vi hoppas att den här kommunikationen är välkommen.
Om du inte vill få mer information från oss i framtiden, så kan du avregistrera dig här