Om du har problem med att läsa detta mail, klicka här för en webbversion.

Nyhetsbrev nr 1:2014 från Stiftelsen Äldrecentrum
Twitter   Facebook   Google   Blogger   LinkedIn
rapport bild 1, Hemtjänst för personer med demenssjukdom
I denna rapport beskrivs effekterna av Stockholms stads fleråriga satsning för att stimulera framväxten av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom. Intervjuer och enkätsvar pekar entydigt mot att satsningen hittills varit fram gångsrik och värdet av att specialisera sig har visats sig i studien. Läs mer
 

2,  "Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs" 
Stiftelsen Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga. Fokus har lagts på att beskriva de specifika problem och behov som finns och en kartläggning har gjorts av vilka befintliga resurser som erbjuds för att möta upp behoven.Läs mer
lov bild Effekter av lagen om valfriheten i äldreomsorgen
Regeringens särskilda utredare Greger Bengtsson bjöds måndagen den 20 januari in till SNS för att presentera sin utredning om effekterna av införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom kommunala vård- och omsorgstjänster. På seminariet var även Äldrecentrums utredare Ingrid Hjalmarson inbjuden för att berätta om rapporten "Valfrihetens LOV". Läs mer
frukost bild 4 mars.  Äldreomsorgens debutanter
Tisdagen den 4 mars bjuder Äldrecentrum in till ett frukostseminarium som baseras på resultat från rapporten "Äldreomsorgens debutanter". En debut i äldreomsorgen kan sägas markera inträdet i den fjärde åldern – livets slutskede. Analysen visar att detta i allmänhet sker vid hög ålder – för de boende på Kungsholmen som genomsnitt 84 år. OBS! FULLBOKAT! Läs mer 

18 mars.  Måltidssituationen vid demenssjukdom
Välkommen till Äldrecentrums frukostseminarium om hur du som personal inom äldreomsorgen kan få kunskap för att förstå vilka faktorer som påverkar olika nutritionsproblem och hur man anpassar omvårdnadsåtgärder efter varje individs behov. Läs mer
Kontaktmannakspa Fullsatt seminarium om kontaktmannaskap
Innebörden av begreppet kontaktmannaskap skiljer sig åt från arbetsplats till arbetsplats. För att få klarhet i vad som egentligen menas med kontaktmannaskap skrevs 2010 boken "Kontaktmannaskap i äldreomsorgen". Under ett fullsatt frukostseminarium den 29 januari på Äldrecentrum talade två av bokens författare om vad kontaktmannaskap är och hur man kan skapa förutsättningar för ett väl fungerande arbete med kontaktmän och social dokumentation inom äldrevården. Läs mer
Äldrecentrum förekommer ofta i media. Här har vi samlat ihop några av de senaste pressklippen och artiklar som är skrivna av Äldrecentrums medarbetare eller reportage som uppmärksammar Äldrecentrums arbete.
  • Rädslan för att åldras - (SVT Play - GomorronSverige 20140127)
    Bara två av 100 känner sig helt trygga med att åldras, och allt färre får plats på äldreboenden. Forskaren Mats Thorslund om en ny äldrevård som gått överstyr
  • Marianne fick boende till sist – dog efter några veckor (SVT 20140127)
    Anita Björkqvists mor Marianne levde sin sista tid i hemmet med stöd av hemtjänst och hemsjukvård. Trots omfattande insatser försämrades Marianne snabbt. Se Rapports inslag där Äldrecentrums utredare, Pär Schön intervjuas om Äldrecentrums studie. Pär intervjuas 1.37 min in i reportaget.
    Äldrecentrums samlade pressklipp
Vilka möjligheter och fallgropar finns när det gäller äldres munhälsa? och vad kan jag som personal göra? Munhälsa betyder mycket för vår livskvalitet och hälsa, oavsett var i livet vi befinner oss. Välkommen till det första seminariet av fyra vilka ingår i seminarieserien om "Äldre och åldrande" Läs mer
Stiftelsen Äldrecentrum och Karolinska Institutets folkhälsoakademi inbjuder dig som arbetar med folkhälsa inom Stockholms län till tematräff för kunskaps påfyllnad och erfarenhetsutbyte. Tematräffen den 11 mars kommer att handla om demens. Läs mer
Den 13 mars bjuder Äldrecentrums styrelse in till ett politikerseminarium som ska handla om framtidens äldreomsorg. Vad behövs för att klara att leverera kvalitativa välfärdstjänster även i framtiden och hur ser utvecklingen ut för den som ”debuterar i äldreomsorgen vid hög ålder?
Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16   113 30 Stockholm
info@aldrecentrum.se   www.aldrecentrum.se   08-690 58 00

Det här är ett meddelande från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Vi hoppas att den här kommunikationen är välkommen.
Om du inte vill få mer information från oss i framtiden, så kan du avregistrera dig här