Om du har problem med att läsa detta mail, klicka här för en webbversion.

Nyhetsbrev nr 2:2014 från Stiftelsen Äldrecentrum
Twitter   Facebook   Google   Blogger   LinkedIn
rapport bild 1, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? 
Rapporten handlar om olika aspekter av hur äldreomsorgen förmedlas, om de äldres situation och behov av stöd och hjälp och om hur samhället möter dem som är i behov av äldreomsorg. Den handlar också om hemtjänstens förutsättningar och hur den fungerar. Syftet med rapporten är att ta reda på om det är möjligt att möta personer med behov av äldreomsorg på ett annat sätt d.v.s. utan krav på biståndsbedömning. Läs mer

lov bild Stort europeiskt intresse för Äldrecentrums TDAR projekt 
Äldrecentrums projekt ArbetSam, som verkade för att stärka arbetsplatser och personal inom äldreomsorgen i sin lärande- och språkutveckling, har nu tagit steget ut i Europa genom TDAR (Transfer and Development of ArbetSam Results). TDARs projektledare Kerstin Sjösvärd, Äldrecentrums utvecklingschef Bengt Larsson och Marie Söderström, verksamhetsutvecklare i Lidingö stad, deltog i slutet av mars i projektgruppens möte i Jena i Tyskland. Läs mer
Vad betyder det att känna sig ensam?
Äldrecentrums föreläsning om äldre och ensamhet väckte en engagerad debatt bland åhörarna. Föreläsningen är en av flera i föreläsningsserien "Samhället och de äldre".
- Forskare i Chicago har kommit fram till att ensamhet är värre än fetma. Det har följdeffekter som nedsatt immunförsvar, ökad risk för demenssjukdom, högt blodtryck och kolesterol. säger Docent Lena Dahlberg. Läs hela reportaget från föreläsningen
Lidingö har bäst täckningsgrad
Under 2013 hade Lidingö bäst täckningsgrad på Senior alert i särskilt boende i hela Stockholms län. Det bidrog till en prestationsersättning på omkring en och en halv miljoner kronor. Sandra Onno är nyckelpersonen bakom Lidingös höga täckningsgrad.
- Jag hade aldrig klarat det utan vårdpersonalens hjälp. De har varit fantastiska! 
Läs hela reportaget
Äldrecentrum förekommer ofta i media. Här har vi samlat ihop några av de senaste pressklippen och artiklar som är skrivna av Äldrecentrums medarbetare eller reportage som uppmärksammar Äldrecentrums arbete.
 • Fler dementa vårdas hemma – ny typ av hemtjänst föreslås (Sveriges Radio 2014-03-27)
  Allt fler dementa bor hemma, och den vård som ges av hemtjänsten, är ofta detaljstyrd, men otillräcklig, det visar flera nyss publicerade studier. En ny rapport från Äldrecentrum föreslår att kommunerna helt ska tänka om och avskaffa detaljstyrningen kring hur mycket hjälp de äldre får. 
 • Bröt mot lagen – fick fungerande hemtjänst (SVT 2014-03-28) 
  Idag ska hemtjänst ges endast efter ett biståndsbeslut. Men många kommuner går ifrån den ordningen och frågan om hur hemtjänsten ska organiseras i framtiden ställs av många. Ett diskussionsunderlag i den debatten är Äldrecentrums rapport "Vem ska bestämma vad i hemtjänsten".
 • Antalet demenssjuka blir fler (Sveriges Radio 2014-01-27)
  Måltiden är särskilt viktig för pesoner med demenssjukdom. Behövs riktlinjer för mat och måltider? Äldrecentrums koststrateg, Birgitta Villner Gyllenram, talar om detta i Studio ett, Sveriges Radio P1
  Äldrecentrums samlade pressklipp
Äldre i Centrums senaste nummer är nu klart. Rubriken för tidningen är "Det läcker - om läckage och inkontinens". Ett ämne som fortfarande är väldigt tabubelagt och genant att prata om. Ändå är det drygt en halv miljon människor 65 år eller äldre som har någon form av läckage. Däremot är det endast en tredjedel av dessa som söker läkarhjälp. Det finns massor med kunskap inom detta område och mycket hjälp att få. Länk till Äldreicentrums hemsida
13 maj.
Kost på äldre dagar 
Att arbeta med maten och måltiden i fokus - Det är rubriken på Äldrecentrums koststrateger Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenrams föreläsning den 13 maj. Birgitta och Birgitta föreläser tillsammans med Anja Saletti, leg dietist, med dr, Uppsala universitet när Äldrecentrum och Karolinska Institutets folkhälsoakademi bjuder in till en tematräff om kost på äldre dar.  Läs mer
Alla kommer under livets gång att få uppleva att någon närstående drabbas av sjukdom eller på annat sätt behöver hjälp. Eller så är det vi själva som behöver få hjälp. Docent Lennarth Johansson föreläser utifrån sin bok om vad det kan innebära att vara "Anhörig i nöd och lust". Föredraget försöker ge svar på dessa frågor, och vänder sig till alla med intresse för äldrefrågor Läs mer
22 maj.
Existentiell omsorg i vardagen 
Närheten till döendet och döden är en del av omsorgens vardag. Att möta äldres kroppsliga behov är inte nog. Omsorgen måste även se till den själsliga och andliga dimensionen. Att dela sina tankar om meningen med livet minskar oron och ökar äldres trygghet. Genom att på ett personligt plan kunna få relatera till de existentiella sidorna av livet, kan vårdpersonalen stödja den äldre.
Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16   113 30 Stockholm
info@aldrecentrum.se   www.aldrecentrum.se   08-690 58 00

Det här är ett meddelande från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Vi hoppas att den här kommunikationen är välkommen.
Om du inte vill få mer information från oss i framtiden, så kan du avregistrera dig här