Om du har problem med att läsa detta mail, klicka här för en webbversion.

Nyhetsbrev nr 3:2014 från Stiftelsen Äldrecentrum
Twitter   Facebook   Google   Blogger   LinkedIn
rapport bild Skrift-och samtalspraktiker i äldreomsorgen 
Äldrecentrums senaste rapport tar sig an frågeställningen om hur arbetet på arbetsplatser i äldreomsorgen påverkas av ett ökat fokus på läsande och skrivande. Rapporten baseras på forskningsprojektet Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen, som bedrivits på tre äldreboenden under åren 2010-2011.
Läs hela rapporten
 
lov bild Rekrytera och behålla vårdpersonal i norden 
Det kommer att behövas ungefär 225 000 nya medarbetare i vården och omsorgen i Sverige fram till 2023 enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Att rekrytera och behålla personalen inom omsorgssektorn är ett problem som alla nordiska länder brottas med. Äldrecentrum har på uppdrag av Norske Helse- och omsorgsdepartement genomfört en kartläggning av de nordiska ländernas arbete med att rekrytera och behålla personal i omsorgssektorn.  
Läs hela rapporten
Åldrandet och utvecklingsstörning
Äldre personer med utvecklingsstörning har ökat och kommer att fortsätta att öka. Det skapar många stora utmaningar i framtiden och för att klara dessa utmaningar krävs kunskap. Det menar professor Chris Bigby från La Trobe University i Australien. Chris är en av världens mest framstående forskare vad gäller personer med utvecklingsstörning som åldras.
Läs hela reportaget från föreläsningen
Inbjudan till konferens
Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras - är rubriken på höstens konferens som Äldrecentrum arrangerar i samverkan med Riksförbundet FUB, Svenskt Demenscentrum och Carpe. Det är tredje gången som konferensen arrangeras och syftet är att öka kunskapen kring personer med utvecklingsstörning som åldras.
Läs mer och anmäl dig här
Sätt de äldre i centrum för hemtjänsten
Sätt de äldre i centrum för hemtjänsten - det är rubriken på PRO, Kommunal och Akademikerförbundet SSRs debattartikel i Dagens Samhälle. Grunden till artikeln är Äldrecentrums rapport "Vem ska bestämma vad i hemtjänsten". 
Läs hela debattartikeln
Föreläsning för vård och omsorgspersonal
Nu är höstens program för Äldrecentrum seminarieserie om äldre och åldrandet klart. I vår seminarieserie får du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet.
Länk till programmet
Samhället & de äldre
Tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF, SPF erbjuder Äldrecentrum öppna föreläsningar om åldrandet. Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. Följande tre föreläsningar erbjuds till hösten:

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16   113 30 Stockholm
info@aldrecentrum.se   www.aldrecentrum.se   08-690 58 00

Det här är ett meddelande från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Vi hoppas att den här kommunikationen är välkommen.
Om du inte vill få mer information från oss i framtiden, så kan du avregistrera dig här