Vill du läsa mailet i din webbläsare, klicka här

Nyhetsbrev nr 6:2014 från Stiftelsen Äldrecentrum
Twitter   Facebook   Google   Blogger   LinkedIn
Lärorika år i Äldrecentrums styrelse
Det har varit en förmån att få vara ordförande i styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum under den senaste mandatperioden. Förmånen har bestått i att ha haft tillfälle till fördjupning och breddning av mina kunskaper i åldrandets välfärdsfrågor. Det skriver Stig Nyman, som från årsskiftet avgår som ordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Läs mer
Internationellt intresse för språkprojekt
Kerstin Sjösvärd från Äldrecentrum deltog den 11 september på en internationell konferens i Genève. Där berättade hon om erfarenheter från arbetet med språkutveckling och arbetsplatslärande som pågått inom äldreomsorgen i Stockholm. Erfarenheterna sprids nu i Europa via projektet TDAR, som står för Transfer and Development of ArbetSam Results.

– Många av konferensdeltagarna hade studerat migranters språkutveckling i arbetslivet under lång tid. De var mycket intresserade av hur vi lyckats förvalta och implementera metoderna på arbetsplatserna och hur vi arbetar med att utbilda och stötta språkombud, säger Kerstin Sjösvärd. I höst startar en ny utbildningsomgång för språkombudLäs mer
Äldrecentrum startar utbildning för att uppmärksamma våld
Våldsutsatta äldre är fortfarande en ganska dold grupp i samhället. Som en fortsättning på arbetet för att uppmärksamma våldsutsatta äldre som Länsstyrelsen genomfört startar nu Äldrecentrum en utbildning inom området. Våld mot äldre i nära relationer var också temat för Äldrecentrums frukostmöte den 12 september. Läs mer om frukostmötet
Monica Stenberg
Samtal som stöd för äldres psykiska hälsa
Samtal med äldre människor kan innebära att möta människor i kris. Hur hanterar vi och bemöter ångest och depression? Hur kan vi stödja äldre människor med att finna en mening med tillvaron, en acceptans av det som varit och det som är? På Äldrecentrums seminarium den 25 september berättade Monica Stenberg, Temabo AB, om erfarenheter från sitt arbete som kurator inom äldreomsorgen. 

Seminariet ingår i en serie inom området ”Äldre och åldrande” som Äldrecentrum håller under hösten 2014. Det finns möjlighet att köpa ett abonnemangskort för hela serien. Läs mer om seminarieserien och seminariet här
Möjligt att välja välfärd
Sverige kan ha en fungerande välfärd år 2050 i klass med dagens. Detta trots den ökande andelen äldre med omsorgsbehov. Det menar Kommunals ekonom Torbjörn Dalin som presenterade rapporten ”Välj välfärden – vi har råd” på Äldrecentrums frukostmöte den 5 september. Läs mer
Nutritionsutbildning för sjuksköterskor
3 samt 13 november 2014
Äldrecentrum bjuder in dig som är sjuksköterska, inom Stockholms stads egen regi eller privat regi, till utbildning om den äldres specifika behov av mat och måltider. Läs mer
ArbetSam
Språkombudsutbildning
Kursstart 6 november 2014
Utbildningen vänder sig till anställda inom äldreomsorgen som vill utveckla sin förmåga att stötta kollegor som har bristande kunskaper i svenska eller svårigheter med muntlig och skriftlig kommunikation. I utbildningen ingår också att arbeta med hela arbetsplatsens språkutveckling. Utbildningen är framtagen i samverkan med Södertörns Högskola och Stockholms universitet. Läs mer
Frukostseminarium • Omsorg som språkarbete
18 november 2014
Allt mer av arbetet inom äldreomsorgen handlar om kommunikation och dokumentation. Vilka utmaningar ställs personal som har svenska som andraspråk inför? Hur får vi skriftspråket att fungera i det dagliga arbetet? Äldrecentrum bjuder in till ett frukostmöte om språket i äldreomsorgen. Zoe Nikolaidou är lektor vid Södertörns högskola och har studerat hinder och möjligheter med svenska som andraspråk inom äldreomsorgen. På frukostmötet delar hon med sig av erfarenheter från projektet ”Omsorg som språkarbete”. Läs mer
Konferens 19 november 2014.
Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras
19 november 2014
Antalet personer med utvecklingsstörning som åldras blir allt fler. Därmed ökar behovet av kunskap. Tillsammans med FUB, Svenskt Demenscentrum och Forum Carpe anordnar Äldrecentrum för tredje gången en konferens kring åldrande - denna gång med tema hälsa. Läs mer
Våga se, våga fråga, våga agera - utbildning om våld mot äldre
20 november och 11 december 2014
Äldrecentrum bjuder in till en kurs om våld mot äldre i nära relationer. Kursen omfattar 1,5 dagar och är riktad till personal som i sitt arbete möter äldre. Kursledare är Josefin Grände, terapeut och sakkunnig. Läs mer
Boka in den 13 mars 2015 - seminarium med framtidsfokus
Den 13 mars 2015 planerar Äldrecentrum ett seminarium i Stockholm med tema framtid. Seminariet ska ge en bild av hur forskningen kan bidra till verksamhetsutveckling och riktar sig till politiker och chefer från hela landet. Mer information kommer inom kort.
Rehabilitering av äldre 1-2 december 2014
Conductive arrangerar konferensen "Rehabilitering av äldre" i Stockholm den 1-2 december 2014. På konferensen presenteras goda exempel från flera av landets kommuner. Föreläsningarna handlar bland annat om framgångsrik hemrehabilitering och individuella förebyggande aktiviteter i samverkan inom särskilt boende. Stockholms stad presenterar sitt arbete med profilboende med inriktning mot stroke. Som prenumerant på tidningen "Äldre i Centrum" får du 10 procents rabatt på konferensavgiften. Läs mer om konferensen
Äldre i Centrum
Nytt nummer av tidningen Äldre i Centrum - tema hjälpmedel
Var finns hjälpen när man behöver den? Äldre i Centrum nummer 3/2014 tittar närmare på hjälpmedelssituationen för landets äldre personer. Läs mer om tidningen på hemsidan www.aldreicentrum.se.
Twitter   Facebook   Google   Blogger   LinkedIn

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16   113 30  Stockholm
info@aldrecentrum.se   www.aldrecentrum.se   08-690 58 00

Det här är ett meddelande från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Vi hoppas att den här kommunikationen är välkommen.
Om du inte vill få mer information från oss i framtiden, så kan du avregistrera dig här